Bwyd Cymru yn ei Dymor

Mae’r llyfr yn ddathliad o gynnyrch Cymreig, cynhaliol ac yn annog pobl i fwyta’n dymhorol.

£14.99 + £3.50 P&P

Caiff eich archeb ei brosesi a’i anfon o fewn 4 diwrnod ar ol derbyn eich archeb.

Ysgrifenwyd y rhagair gan y ffermwr a’r cyflwynydd teledu Gareth Wyn Jones.

Fel ffermwr, rwy’n hynod o falch fod Nerys yn canolbwyntio ar fwyd lleol, tymhorol a chynaliadwy yn ei chyfrol newydd. Mae’r prydau yn y llyfr gwych hwn yn ddathliad o’r dewis o fwydydd a’r safon sydd ar gael I ni yng Nghymru. Wrth gyrchu bwyd lleol rydym yn cael blas unigryw ar ardal arbennig, boed yn fenyn, yn gaws, yn gig neu’n win. Gobeithio y gwneith y llyfr yma ffrwythloni eich pleser mewn bwyd a choginio, ac annog ambell un I brynu yn lleol a thymhorol ac I dyfu bwyd mewn ffordd gynhaliol, amgylcheddol ac iach.

Gareth Wyn Jones

Ffermwr a’r cyflwynydd teledu

Mae Nerys Howell wedi bod yn hybu a chlodfori bwydydd o Gymru ers achau. Parch anferth iddi hi a diolch mawr am rannu’r cyfrinachau a’r cariad. Dwli ar y llyfr, sôn am anrheg ffab I ddysgwyr. Ond nid yn unig hynny, dwi nawr yn cyfarwyddo gyda geiriau coginio pert ofnadwy!

Sian Lloyd

Cyflwynydd teledu, awdur teithio a bwyd