Ein Gwaith

Marchnata a Hyrwyddo Bwyd

Rydyn ni wedi bod yn rheoli ac yn cydgysylltu rhaglen o arddangosfeydd a digwyddiadau ar ran Cymru y Gwir Flas ers dros 8 mlynedd, gan hyrwyddo cynnyrch llwyddiannus o Gymru mewn sioeau masnach a sioeau i’r cyhoedd yng Nghymru, gweddill Prydain a’r tu hwnt. Rydym ar flaen y gad yn cyflwyno Gwir Flas Cymru i’n pobl ni’n hunain ac mewn llefydd fel Shanghai, Sydney a Tokyo!