Pwdinau

Aeron hudolus Merlyn

Cynhwysion 150ml hufen dwbl ffres 75g siocled gwyn, wedi’i dorri’n ddarnau 2 lond llwy fwrdd o wirod hufen...

Parfait iâ meringue lemon

Dyma bwdin syml ond effeithiol iawn y gallwch ei baratoi rai dyddiau ymlaen llaw. Digon i: 6-8 Paratoi: 10 munud ac...

Pwdin Ffrwythau’r Berllan

Gallwch ddefnyddio unrhyw gyfuniad o ffrwythau’r tymor yn y pwdin hwn, fel gellyg, cwins, eirin gwyrdd, riwbob, eirin...